Loading...
9,35-10,00 časova


Uvodna obraćanja
10,00-11,00 časova
Panel 1: „Institucionalna podrška i potencijalni vidovi saradnje sa dijasporom“
11,10-12:10 časova
Panel 2:
„Investicione prilike u prosperitetne sektore“
12,20-13,20 časova
Panel 3:
,,Društveni razvoj grada Prijedora kroz saradnju sa dijasporom’’
 • – Johann Sattler, Ambasador, šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini
 •  
 • – Zlatan Klokić, Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske
 •  
 • – Mirsad Duratović, Predsjednik Skupštine Grada Prijedor
 •  
– Dalibor Pavlović, Gradonačelnik Grada Prijedor
 •  

9,45-10,00 časova

Predstavljanje koncepta Konferencije, spot grada Prijedora i uvod u Panel 1 kroz uspješne priče

 • – Stefano Donati, šef kancelarije Delegacije EU u Banjaluci
 •  
 • – Zlatan Klokić, Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske
 •  
 • – Mirsad Duratović, Predsjednik Skupštine Grada Prijedor
 •  
 • – Dalibor Pavlović, Gradonačelnik Grada Prijedor
 •  
Cilj panela: Predstaviti prilike za saradnju sa dijasporom, institucionalnu podršku i pozitivne primjere iz dijaspore

Panel bi obrađivao institucionalnu podršku i potencijalne vidove saradnje sa dijasporom na planu ekonomskog i društvenog života grada Prijedora. Diskusija bi obradila potencijalne vidove saradnje na planu ekonomskog i društvenog razvoja grada Prijedora. Oblasti života na koje utiče dijaspora su između ostalih privredni život grada Prijedora, što se može zaključiti po brojnim uspješnim primjerima firmi koje su nastale u saradnji sa dijasporom i iz izvoza naše privrede, ali i na primjeru  kulturno-umjetničkog segmenta koji obuhvata funkcionisanje kulturno-umjetničkih društava, kao i opšti društveno kulturni ambijent na području grada Prijedora, sportski segment koji obuhvata funkcionisanje sportskih kolektiva u gradu i  nevladin sektor koji obuhvata neprofitne organizacije od kojih se neke bave i humanitarnim radom, te omladinske organizacije koje se bave pitanjima mladih ljudi.

– Darijo Lemić, pokretač i rukovodilac farme koza „Nana Kaas“

– Enisa Larsson, vlasnica preduzeća Agroplus d.o.o./ Dragan Zorić, direktor preduzeća
 
– Dejan Đurić, vlasnik plantaže dunja u Prijedoru
 
– Osman DŽamastagić, direktor preduzeća “Roundliner” d.o.o.

– Mirsad Ramić, vlasnik preduzeća ,,Cromex’’ d.o.o./Enes Pehlić, direktor preduzeća

 

Cilj panela: Predstaviti investicione prilike i pozitivne primjere iz pojedinih sektora

Panel bi obrađivao investicione prilike u prosperitetne sektore na području koje poktiva Grad Prijedor. Potencijalne prilike za ulaganja su definisane kroz resurse u poljoprivredi, turizmu i prerađivačkoj industriji. Kroz paneliste i njihova iskustva, diskusija bi se argumentovano vodila i kao rezultat ponudila zaključke za nove ideje, prilike i šanse za investiranja.

– Nenad Grujičić, književnik i direktor manifestacije ,,Brankovo kolo’’, Novi Sad, Srbija

– Velimir Ilišević, slikar, Stein am Rhein, Švajcarska

– Mirsad Čaušević, direktor i vlasnik kompanije „Oasis“, Čikago, SAD

– Semira Hoffmann, osnivač Fondacije „Zajednički put“, Seminole, SAD

– Neven Crnić, operski pjevač, Grac, Austrija

 

Cilj panela: Predstaviti društveni razvoj Grada Prijedora kroz saradnju sa dijasporom

Kroz ovaj panel bi se obrađivao uticaj dijaspore na društveni život grada Prijedora. Diskusija bi se vodila o ulozi dijaspore u mogućem povezivanju Prijedora sa gradovima i Regijama u kojima trenutno žive, kulturnom i sportskom životu dijaspore, i na kraju ulozi raznih medija kao glavnim kanalom održavanja svakodnevnih veza dijaspore sa Prijedorom.

PAUZE

9,15-9,30 časova PRESS
9,30 časova OTVARANJE KONFERENCIJE
13,20-13,30 časova Završna riječ i zatvaranje konferencije
13,30 časova PRESS
13,30-14,30 časova Ručak