Loading...
Cilj konferencije je:

osnažiti povezanost prijedorske dijaspore i Prijedora te istražiti i definisati postojeće odnose između dijaspore i Prijedora.

Izuzetno nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na konferenciju za dijasporu  “Prijedor i dijaspora 2021.” koja će biti održana 28. jula 2021. godine u hotelu ,,Prijedor’’ u Prijedoru.

Koncept konferencije podrazumijeva organizaciju događaja u trajanju od jednog dana u okviru ograničenog broja učesnika, sa tri panel diskusije i uključivanjima putem video linka.

Ideja je da  konferencija predstavi potencijale grada Prijedora i prilike za saradnju sa dijasporom u cilju privrednog i društvenog razvoja lokalne zajednice, kao i da predstavi kapacitete i mogućnosti ekonomskog i društvenog razvoja grada Prijedora.

Diskusije bi bile usmjerene na potencijalne vidove saradnje na planu ekonomskog i društvenog razvoja grada Prijedora. Oblasti na koje utiče dijaspora su između ostalih privredni život grada Prijedora, što se može zaključiti po brojnim uspješnim primjerima firmi koje su nastale u saradnji sa dijasporom, ali i na primjeru  kulturno-umjetničkog razvoja kroz saradnju sa istaknutim pojedincima, javnim ustanovama, kulturno-umjetničkim društvima, sportskim kolektivima i mnogim drugim  organizacijama civilnog društva.

Prijava učesnika planirana je 28.07.2021. godine od 09,15 časova.



Okvirne teme Konferencije:
  • Potencijali prijedorske dijaspore sa aspekta mogućeg utjecaja na ekonomski i društveni život u Prijedoru;

  • Komunikacija sa pojedincima i grupama u dijaspori – nedostatak strategije na lokalnom nivou – posljedice i rješenja;

  • Formiranje Odbora za saradnju sa dijasporom u Skupštini grada Prijedor i otvaranje Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Gradskoj upravi Prijedor u cilju poboljšanja odnosa prema dijaspori;

  • Nevladin sektor i humanitarne organizacije iz dijaspore – saradnja sa organizacijama u Prijedoru;

  • Poslovno povezivanje na relaciji Prijedor-Dijaspora; izvoz, investicije, partnerstvo;

  • značaj i mogućnosti dijaspore u privrednoj i turističkoj promociji Prijedora

Cilj konferencije je

 

Na konferenciji će se kroz 3 izdvojena panela govoriti o temama kao što su: analiza postojećih programa i lokalne politike prema integraciji dijaspore u svakodnevni život Prijedora, potencijalima turizma, direktnim privrednim ulaganjima dijaspore u Prijedoru, ulozi dijaspore u mogućem povezivanju Prijedora sa gradovima i Regijama u kojima trenutno žive , kulturnom i sportskom životu dijaspore, i na kraju ulozi raznih medija kao glavnim kanalom održavanja svakodnevnih veza dijaspore sa Prijedorom.

Na konferenciji „Dijaspora i Prijedor“, učestvovat će predstavnici Gradske uprave grada Prijedor, nevladinog sektora iz Prijedora i dijaspore, te brojni nezavisni intelektualci, osobe iz političkog, kulturnog, sportskog i društvenog života Prijedora i dijaspore.